Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011–12

Myndigheterna har börjat inse att med vår bransch följer en hel del hälsorisker och att den hittills varit en relativt oreglerad gråzon där många konsumenter far illa. Detta bidrar till stora sjukvårdskostnader uppskattningsvis över hundra miljoner och detta, förenat med att många konsumenter har känt sig inkorrekt behandlade skapar en stor samhällelig problematik. Ingen verkar heller veta hur dessa problem skall hanteras.

Branschen har sedan början av 2000-talet gått under det som kallas för Lagen om egenkontroll och i myndigheternas ögon skulle denna lag täcka dessa problem. Nu har de insett att så inte är fallet och bestämt sig för att göra en tillsyn samt uppgradering av egenkontrollen och dess innebörd.

Representanter ur både ASAP och SRT har deltagit i Socialstyrelsens och miljökontorens Nationella tillsynsprojekt om Piercing & Tatuering 2012 för att tillsammans med myndigheterna ta fram nya riktlinjer och direktiv för båda branscherna och här nedan hittar ni dels den nya Egenkontroll vid Piercing och Tatuering samt Johan Lexhagens summering och kommentarer gällande detta. För er som arbetar inom branschen, ta del av denna information!

Summering och kommentarer (PDF 750kb)
Egenkontroll vid Piercing och Tatuering
(PDF 61kb)