Årsstämma 2011 med workshop

Lördagen 12e november hölls föreningens årliga stämma med 11 medlemmar närvarande och 2st fullmakter på plats, vilket gav röstantalet 13.
På plats fanns även 2 ickemedlemmar, men som befinner sig i slutfasen av sina ansökningar, dock hade dessa ingen rösträtt i någon fråga.

Nytt för årets stämma var att stämman endast röstade fram ordförandeposten för kommande styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar. Sedan bestämde styrelsen inom sig vem som skulle sitta på vilken post.
Styrelsen för 2012 blev som följer:

Ordförande: Ola Hagman
Sekreterare: Jowan C. Österlund
Kassör: Jens Malmborg
Ledamot/Talrör: Emilia Esping
Ledamot/Talrör: Anton Engström
Suppleant: Fredrik Nilsson
Suppleant: Johan Lexhagen

För andra gången höll ASAP en workshop i olika piercingtekniker och för första gången med ickemedlemmar närvarande på prov.
Workshopen blev mycket uppskattad av alla närvarande och fick god respons.