Om ASAP

Bakgrund

Association of Safe Piercing är en idéell förening som såg sin födelse i januari 2003, då flera större studios med APP-anslutna medlemmar såg att behovet för en sådan förening fanns samt att möjligheten fanns. Som förebild fanns APPAssociation of Professional Piercers, en internationell organisation som bildades 1994 i USA, med lagstiftning gällande bodypiercing som grund.

1997 bildades APP Europe av ett antal stora studios runt om i Europa, men en så stor organisation blev för komplicerad för att fungera effektivt.
Det beslutades därför att nationella organisationer skulle bildas med samarbeten över gränserna.
ASAP verkar således endast på ett nationellt plan, med medlemmar från studios i hela landet, men samarbetar med organisationer både i Europa och övriga världen.

Sedan januari 2011 är ASAP systerorganisation med APP.

Målsättning

ASAP strävar efter att sprida kunskap och information rörande hälsa, hygien och säkerhet gällande bodypiercing till piercers, myndigheter och till allmänheten med målet att höja nivån på hygienen och medvetandet hos såväl utövare som kunder. ASAP strävar efter att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen angående bodypiercing och dela med sig av det till sina medlemmar.

ASAP förser media med information och professionella synpunkter, när det efterfrågas samt som svar på felaktig information eller artiklar om bodypiercing.

ASAP riktar sig endast till utförandet av bodypiercing och har inget ställningstagande till tatuering, implants, scarification, branding, surface anchors eller annan form av kroppsmodifiering, men hindrar inte sina medlemmar från att utföra detta.

ASAP agerar inte som polismakt över branschen eller piercers. ASAP svarar på och löser klagomål mot deras medlemmar, samt mot de som falskeligen utger sig för att vara medlem.
ASAP bestämmer heller inte vilka tekniker dess medlemmar skall använda sig av, vilken eftervård de skall rekommendera eller vilka piercings de väljer att utföra.

Medlemmar

Ett medlemskap i ASAP är inte ett bevis på att man kan utföra en piercing på korrekt vis eller en konstnärlig garanti, utan ett bevis på att man som medlem har valt att arbeta efter, eller över, en viss standard gällande hygien, sterilisation och säkerhet. Under våra stadgar kan ni läsa mer om den standard man väljer att arbeta efter som minimum.
Kraven är ställda högt för att ni som kunder skall känna er säkra på att ni blir behandlade av en medlem som kan garantera er så god hygien och kunskap som möjligt.

Varje medlem får ett medlemsbevis, som måste förnyas efter varje år. Medlemsbeviset bör sitta väl synligt för alla att se. Är ni osäkra på någon medlem kan ni kontrollera årtalet som står skrivet på medlemsbeviset.

Har ni åsikter eller anmärkningar på någon av våra medlemmar kan ni kontakta någon ur styrelsen.