Som medlem…

…förbinder man sig till att:

 • aldrig använda eller arbeta med en så kallad håltagningspistol.
 • alla kanyler och nålar är sterila och endast används på en person vid ett tillfälle. Efter användandet kasseras använda nålar och kanyler i en för ändamålet avsedd behållare.
 • all piercingutrustning är steril och endast används på en person vid ett tillfälle.
  Om utrustningen inte används direkt skall denna förvaras på sådant vis att steriliteten inte äventyras.
  Efter att sådan flergångsutrustning använts, skall den desinficeras och steriliseras på för ändamålet avsett vis.
 • all utrustning som kan räknas till flergångsverktyg, ex. vissa typer av skjutmått, skall desinficeras på ett godtagbart sätt.
 • i så stor utsträckning som möjligt sterilisera och förvara all engångsutrustning på ett sådant vis att steriliteten inte äventyras.
  Till denna engångsutrustning räknas exempelvis korkar, gummiband och tandpetare.
  All engångsutrustning skall endast användas på en person vid ett tillfälle.
  Detta gäller även pennor och sådant som används för att markera en piercing.
 • ett nytt par handskar, sterila eller höggradigt rena, skall användas vid varje enskild procedur under utförandet av en piercing eller smyckebyte.
  Vidare skall handskar bytas då minsta risk för korskontaminering kan tänkas uppstå eller då de uttjänat sin skyddande förmåga.
 • det utrymme som används till piercing är ett separat sådant, med handfat endast avsett för handtvätt.
  Utrymmet skall vara avskiljt från steriliseringsutrymmet.
  Vidare skall utrymmet hålla en mycket hög hygienisk nivå, så att alla ytor är av sådan typ att desinficering tillåtes.
 • alla smycken som användes vid utförande av piercing är förpackade en och en samt är steriliserade  i en regelbundet sporprovstestad autoklav.
  Sporprovstester skall ske minst en gång per kvartal.
 • endast använda smycken avsedda för nygjorda piercings vid utförande av sådana.
  Vidare skall endast smycken av godkända material användas.
 • alltid, i en så stor utsträckning som möjligt, hålla en öppen attityd gentemot kunder och kollegor och att inte under några omständigheter arbeta under påverkan av mediciner eller dylikt som på något sätt kan äventyra ens omdöme.
 • följa dessa åldersgränser vid utförande av piercing:
  18 år med giltig legitimation – alla piercings.
  15 år med vårdnadshavare med giltig legitimation med på plats – alla piercings utom genitala piercings, bröstvårtor, kinder, surfacepiercings.
  Örsnibb har ingen undre gräns, men vårdnadshavare med giltig legitimation med på plats krävs. Dessa åldersgränser är minimum och varje studio kan sätta egna åldersgränser med dessa som grund. Förälder/målsman och kund skall medha giltig legitimation.
  Vidare kan medlem begära att minderårig kund skall medtaga vårdnadshavarintyg om kund och förälder/målsman inte har samma efternamn.