Genitala piercings

Angående genitala piercings
Genitala piercings antas ofta vara de mest smärtsamma och de som är lättast att få infektioner i. Både piercers som utför dem och de kunder som får dem utförda sägs ibland arbeta i tvivelaktigt hygieniska och etiska territorier. Dessa iakttagelser behöver verkligen inte vara den verklighet vi lever i. Tack vare den elastiska och motståndskraftiga naturen hos det mesta av den genitala vävnaden, så väl som det skydd mot smuts som kläder utgör, så läker genitala piercings oftast snabbare och med färre komplikationer än andra piercings. Vidare så är själva akten av att pierca sina genitalier för många ett medvetet val för att återta och omdefiniera sina kroppar som en källa av njutning istället för felplacerad skam. Eftersom genitala piercings representerar en del av sexuell frihet så är det viktigt att de finns tillgängliga för dem som söker dessa. Det är även minst lika viktigt att de förses utav en erfaren, ansedd professionell i en ren och säker miljö.

I intresse av den allmänna säkerheten, vill ASAP klargöra de fakta som finns gällande genitala piercings och dess risker. Fastän vi själva inte är läkare, så arbetar vi förbindelse med vårdpersonal och forskare. Vi hoppas att våra kommentarer blir lästa som de är avsedda, som ett försök att ge svar på nuvarande dialog. Vi hoppas att konsumenter, med rätt och lämplig information, kan ta bättre och mer pålästa beslut gällande deras kroppar och de sätt på vilka de väljer att bejaka dem. Det är även vår förhoppning av de som strävar efter att skydda och reglera den allmänna hälsan gör så omtänksamt, utan att begränsa eller svartmåla friheten att ge uttryck genom sin kropp.

En del kritik gällande genitala piercings fokuserar på den uppfattade risken av att göra en piercing genom nervfylld genital vävnad. Det finns även en oro för att genital vävnad är mer mottaglig för infektioner än andra delar av kroppen. Dessutom finns möjligheten att sexuellt umgänge kan öka hotet av komplikationer.
När det utförs av en samvetsgrann, professionell piercer som använder sig av sterila tekniker så är komplikationerna av själva piercingen minimala. När dessa villkor paras ihop med lämplig och grundlig eftervård från en undervisad kund så är negativa konsekvenser extremt sällsynta.

Som med alla piercings borde genitala piercings endast utföras på samtyckande, nyktra vuxna, av en yrkeskunnig utövare. Alla piercing studios borde vara utformade så att de kan tillhandahålla en sanitär, kontrollerad miljö som följer de ordningsregler utfärdade för dessa verksamheter. Alla verktyg, nålar och smycken måste vara sterila och nålarna skall användas endast en gång. Utövaren måste ha specifik kunskap om både sterila tekniker och om tillvägagångssättet för stundande procedur. Han eller hon skall även sträva efter att upprätthålla både kundens fysiska och psykiska trevnad och säkerhet.
Det är otvivelaktigt sant att viss genital vävnad har en mycket högre densitet av nervvävnad än många andra delar av kroppen. Dock är det även sant att samma vävnad är fysiologiskt utformad för att utstå ökat slitage från friktion, tryck och manipulation. Med tanke på påfrestningen vid barnafödsel, så är kvinnans genitala vävnad av nödvändighet utformad för att kunna sträckas ut, vara elastiskt och snabbt reparera sig själv, oftast med lite smärta eller konsekvens. Både kvinnor och män beskriver smärtan vid de mest vanliga genitala piercings som liknande i intensitet vid andra kroppsdelar och ibland mindre än så. Mer avancerade genitala piercings (som klitoris och ampallang) kan vara mer intensiva, men dessa är oftast utförda av de mest erfarna av piercers som har större teknisk och anatomisk expertis. Emellertid, så är de oftast önskade av klienter som redan har fått andra piercings utförda och läkta. Eftersom bedövning inte används som praxis, visar den fortsatta existensen av dessa piercings att smärtan är hanterbar och överkomlig.

Gällande riskerna vid överdriven blödning eller neurologisk skada från vanliga genitala piercings, så är de minimala när piercings är utförda av en erfaren och utbildad piercer som använder sig av godtyckliga metoder. Piercingspecifik anatomisk kunskap ihop med kontroll av området borde tillåta en kvalificerad piercer att utföra de mest vanliga piercings utan incidenter. Specialverktyg och procedurer har även tagits fram av professionella inom branschen för att så säkert och framgångsrikt som möjligt klara av procedurerna vid en piercing. Används dessa korrekt så minskar de ytterligare riskerna för oförutsedda konsekvenser.

Den fysiologiska funktionen hos genital vävnad kräver att den är extremt elastisk och vaskulär och läker därför väldigt snabbt. Med några få undantag så läker en genital piercing inom loppet av en till två månader, medan hårdare vävnad som brosk, navlar och näsvingar kan ta ända upp till sex månader eller längre. Då läktiden oftast är så kort, är risken för möjligheten att en infektion slår in väldigt liten. Dessutom så utsätts inte genital vävnad för en yttre miljö och smutsiga händer lika frekvent som andra kroppsdelar kan bli. (Förhoppningsvis så skulle en kontorsarbetare som dagdrömmer inte sitta och pilla med en ring i blygdläppen som hon kanske skulle göra med ett örhänge.) Kläder är ytterligare ett skydd för en piercing mot luftburna föroreningar, något som kan vara orsak till infektioner och irritationer för piercings ovanför halsen.

Den dominerande orsaken till kontaminering och infektion för genitala piercings är mest troligen oskyddat sexuellt umgänge. Även om man lever i ett monogamt förhållande så kan kroppsvätskor, otvättade händer och orala bakterier med lätthet leda till infektion om det blir introducerat till ett sår. Lyckligtvis så kan man skydda sig till 100 % från den här sortens utsättning. Förutom att gå igenom lämplig skötsel muntligt med klienten, bör en ansvarsfull piercer betona vikten av att all sexuell och oral kontakt skall vara vätskesäker, antingen genom total avhållsamhet eller genom användandet av kondom och dylikt under läkningsperioden. Vidare bör stress, misskötsel eller manipulation av piercingområdet och/eller smycket undvikas under läkning. Det är självklart klientens ansvar att fullfölja givna instruktioner efter att de lämnat piercing studion. Genom att förse klienten med ingående skrivna skötselråd och inbjuda till uppföljning av läkningen kan man förbättra medgörligheten och framgången vid läkning.

I den här diskussionen är det viktigt att poängtera att flertalet klienter som skaffar en genital piercing är en mer välinformerad klient än de vanliga navel- öron- eller tungpiercing klienter. Oftast är de inte mer komplicerade än någon annan piercing, sett ur en piercers synpunkt, men för klienten kan det vara ett mer avancerat steg. Sannolikheten att de klienter som gör genitala piercings har gjort efterforskningar och läst på innan de skaffar en piercing, är större än hos dem som gör en piercing i t.ex. navel eller läpp och det är troligare att de kontrollerar med sin piercer om det skulle dyka upp några frågor eller bekymmer.
En genital piercing borde aldrig utföras på en underårig, ens med förälders tillstånd och de klienter som skaffar genitala piercings är generellt sett inte bara artonåringar som vill dölja sin piercing och dess konsekvenser från sina föräldrar. Det är faktiskt som så att dessa piercings görs minst lika ofta på föräldrar och andra medelålders vuxna, som söker nya sätt att uppskatta sina kroppar och förhållanden på.

I korthet, så kan genitala piercings utföras säkert och läker enkelt, förutsatt att klienter följer lämplig eftervård och avstår ifrån osäker kontakt av alla slag. Eftersom dessa klienter oftast är de mest skötsamma och de med mest kunskap av piercingklientelet, så är det troligast att föreslagna skötselråd efterföljs utan problem än hos andra piercings.

Själva tanken på genitala piercings väcker anstöt med sexuella tabun och smittsamma sjukdomar för somliga (speciellt de läkare som endast ser de mest extrema fallen), men verkligheten är väldigt annorlunda. I dagens samhälle utförs genitala piercings på alla typer av människor oavsett ålder (över 18), sexualitet och professionella bakgrunder. Utförda under hygieniska former av etiska och utbildade piercers på klienter som följer rekommenderade skötselråd, så representerar de ett säkert och kreativt sätt att hävda ägandeskap över sin kropp och omdefinierar acceptansen av njutning. Utmaningen för professionella piercers och de som kan kontrollera dem är att försäkra att dessa piercings fortsätter att vara säkra och tillgängliga för de som väljer dem.

Tillbaka till FAQ