Orala piercings

Vad är ASAP: s synpunkt på orala piercings?
De senaste åren har det förekommit en rad nedsättande artiklar avhandlandes orala piercings. Tyvärr så har mycket relevant fakta inte tagits med i dessa dokument. En välinformerad och omdömesgill konsument kan med lätthet undgå de faror som beskrivs. När en piercing utförs av en yrkeskunnig och erfaren professionell som använder sig av lämplig och steril engångsutrustning är riskerna minimala och själva proceduren är ögonblicklig och huvudsakligen smärtfri. Korrekt placering och korrekt typ och storlek av läkesmycke är av största vikt.
En annan avgörande faktor är att den piercade sköter om sin piercing tillräckligt. När piercingen är gjord, gör användandet av kylning och vila att efterverkningarna minskas drastiskt. De flesta piercade upplever liten eller ingen blödning samt en liten svullnad under några dagar. Orala piercings läker väldigt fort och okomplicerat när alla aspekter sköts enligt accepterad praxis.

För optimal säkerhet är det oerhört viktigt att man byter ut läkesmycket (vilket är lite större för att tillåta vanlig mängd av initial svullnad) mot ett mindre som passar tätare emot kroppen. Det minskar då risken att smycket kommer i kontakt med tänder och andra orala strukturer. Vidare så kan det vara bra att bära en mindre kula (rekommenderad storlek 5mm) på undersidan av tungan för att minska kontakten med den delen av munhålan. Dessa och andra försiktighetsåtgärder kan tas och på så vis minskas riskerna av att få och bära en oral piercing till en obetydlig nivå.
Många av våra kollegor har lagt ned oerhörd tid och ansträngning för att bli väl utbildade och skickliga specialister. Att nedvärdera oss och vår yrkesform på rak arm utan att ta hänsyn till alla detaljer är varken ett noggrant eller användbart motargument. Särskilt då många individer fortfarande har en önskan om att skaffa orala piercings, och har för avseende att skaffa det, så är det oerhört mycket mer konstruktivt att tillhandahålla riktigt information och specifika riktlinjer till vad man bör titta efter hos en piercer. Vänligen se vår informationsbroschyr Välj rätt piercer för mer information.
Den här organisationen av hängivna utövare upprätthåller en extremt hög standard av säkerhet och hygien. Medlemmars hemsidor kan besökas för kompletterande information.

Tillbaka till FAQ