Piercing och graviditet/amning

Vad är ASAP: s synpunkt på navelpiercing och graviditet?
Oavsett om piercingen är läkt eller inte skall smycket med fördel tas ur vid första anmärkning av att magen börjar växa. Är piercingen läkt vid borttagning så kan man oftast öppna upp det gamla hålet några veckor efter förlossning genom att använda en ledsticka, även om detta inte kan utföras av kunden själv. Om det inte går att öppna upp kan man med största sannolikhet göra en helt ny piercing. Detta kan variera från person till person. Är piercingen oläkt krävs att man gör en helt ny piercing efter graviditeten.
Som en notis, en del kvinnor som saknar tillräckligt med hud för en navelpiercing före graviditet kan ibland mycket väl vara lämpad för det efteråt.
Det krävs ingen särskild vård för en läkt navelpiercing under graviditet.

Vad är ASAP: s synpunkt på amning och piercing?
Med vår kollektiva och massiva erfarenhet, har vi inte uppmärksammat en enda kvinna som velat amma och inte kunnat göra så på grund av att ha haft en piercing. Mjölkkanalerna är en multiplicitet av porliknande kanaler. Därför är sannolikheten av att alla kanalerna blockeras av en piercing lika med noll.
De flesta kvinnor tar bort sitt smycke vid amning, något som vi anser vara mycket lämpligt. Det kan resultera i att viss mjölk kan komma ut genom piercinghålen vid amning, men det är vare sig skadligt eller problematiskt.
Det krävs ingen särskild vård för en läkt bröstvårtepiercing under amning, utöver eventuell amningsvård av bröstvårta.
Vad är ASAP: s synpunkt på kroppskonst under graviditet?
Det är tillrådigt att avstå från alla former av kroppskonst under en graviditet, även om så bara en töjning av en örsnibb. Det bästa är att låta din kropp fokusera på den viktiga, komplexa och krävande uppgift som den redan hanterar.

Vad är ASAP: s synpunkt på kroppskonst efter graviditet?
Vi föreslår en vänteperiod på tre månader efter födsel för att låta kroppen återhämta sig till det normala och återfå fysisk och hormonell balans innan en piercing.
Vidare så föreslår vi att man väntar en längre period innan man gör en piercing i bröstvårtan. Det är rekommenderat och fördelaktigt/viktigt att vänta tre månader efter att man slutat producera bröstmjölk innan man gör en piercing.
Vad är ASAP: s synpunkt på piercing under amning?
Med undantag av vänteperioden på tre månader efter födsel ser vi inga som helst problem med att skaffa en piercing (med det uppenbara undantaget av bröstvårtor) under amning. Kroppen är då inte längre under samma sorts krav och påfrestningar som under graviditet.
Vidare så föreslår vi att man väntar en längre period innan man gör en piercing i bröstvårtan. Det är rekommenderat och fördelaktigt/viktigt att vänta tre månader efter att man slutat producera bröstmjölk innan man gör en piercing.

Tillbaka till FAQ