Piercings och minderåriga

Vad är ASAP: s synpunkt på piercing av underåriga?
Då det i Sverige än så länge inte finns någon lagstadgad åldersgräns gällande piercing anser vi att följande är en bra standard:
18 år fyllda för alla piercings. Giltig legitimation krävs.
15 år fyllda i förälder/målsmans sällskap för piercings med undantag för bröstvårtor, genitala piercings och surfacepiercings. Förälder/målsman och kund skall medha giltig legitimation.
För örsnibb krävs ingen åldersgräns, men förälder/målsman skall vara med på plats.
Under inga som helst omständigheter är det acceptabelt för en piercer att utföra en piercing i bröstvårtor eller genitalier på en underårig.
Varje enskild studio får sätta egna gränser med dessa som minimum.

Tillbaka till FAQ

Leave a Comment