Sterila handskar

Vad är ASAP: s synpunkt på sterila handskar?
ASAP: s målsättning är att främja och upprätthålla hög standard gällande säkerhet och hygien. Som sådant, är det vår officiella position att en aseptisk teknik utförd med höggradigt rena engångshandskar är lämpligt och acceptabelt. Om en piercer önskar använda sterila handskar får denne göra så, men det skall verkligen inte tolkas som ett måste för att kunna utföra en säker och hygienisk piercing.

Tillbaka till FAQ