Vad du har rätt till

Varje person som skall bli piercad har rätt till:

 1. Att få bli piercad i en hygienisk miljö av en renlig, skötsam och nykter bodypiercer som bär ett par nya undersökningshandskar i nitril eller latex av engångstyp.
 2. Att få bli piercad med en helt ny sterilförpackad nål av engångstyp, som direkt efteråt blir kasserad i en för ändamålet avsedd stick- och skärsäker behållare efter användning av en piercing.
 3. Att bli rörd endast med steriliserade och lämpliga verktyg, som blir korrekt använda och kasserade, eller omsteriliserade (när lämpligt), i en autoklav innan de blir använda på annan kund.
 4. Att veta att håltagningspistoler ALDRIG skall användas för piercing – inte ens för örsnibb, och att de oftast är farliga att använda.
 5. Sinnesfrid från vetskapen att deras bodypiercer har kunskap om högsta standard för sterilisering och hygien samt arbetar därefter.
 6. En bodypiercer som besitter kunskap nog för att kunna diskutera igenom lämpliga piercings och smycken för ens individuella anatomi och livsstil.
 7. Att få bli ordentligt informerad om alla risker och tänkbara komplikationer som kan uppstå gällande ens val av piercing innan man fattar några beslut.
 8. Att få andra synpunkter och åsikter antingen från en annan bodypiercer på studion eller från annan studio.
 9. Att få sin nygjorda piercing utförd med ett smycke av lämplig storlek, material och design för att bäst underlätta läkning. Smycken som är guldpläterade, förgyllda eller i sterling silver är inte lämpliga för nya eller oläkta piercings.
 10. Att få se bilder, få en guidning i studion och få artiga svar på alla frågor innan man tar eller genomför några beslut.
 11. Att få information om lämplig eftervård, både muntligt och i skrift, samt att ha fortsatt tillgång till sin bodypiercer för hjälp genom hela läkningsprocessen.
 12. Att bli behandlad med respekt, lyhördhet och kunskap oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, förmågor, hälsostatus eller val av piercing.
 13. Att få ändra sig, avbryta processen och lämna studion när som helst om situationen känns obekväm eller olämplig.